English | Nederlands
HomeHome
About the language portfolioAbout the language portfolio
Europass  Language PassportEuropass Language Passport
Who is it intended for?Who is it intended for?
Taalprofielen (nl)Taalprofielen (nl)
Taalprofielen zoeken (nl)Taalprofielen zoeken (nl)
NewsNews
FAQFAQ
ContactContact
LinksLinks
RegisterRegister
DownloadsDownloads
log in:
  Username
  
  Password
  
    
Forgotten your password?
Electronic Language Portfolio
Accredited model No. 89.2007
This model conforms to common Principles and Guidelines Steering Committee for Education - ELP European Validation Committee
Taalprofielen (only available in Dutch)
Luisteren
Lezen
Gesprekken voeren
Spreken
Schrijven

In opdracht van het Ministerie van OC&W zijn "Taalprofielen" ontwikkeld en door Cito gevalideerd (Liemberg, E. en Meijer, D., Taalprofielen, Enschede 2004). Het is een uitgave van het NaB-MVT.

Ze geven een overzicht van alle niveaus van het ERK geïllustreerd met can-do statements die van voorbeelden van concrete taalgebruiksituaties zijn voorzien. Het is een belangrijk en handig instrument voor leraren, leergangauteurs en andere samenstellers van lesmateriaal: het helpt bij het selecteren en ordenen van uitgangsmateriaal naar moeilijkheidsgraad, bij het samenstellen van oefenmateriaal en toetsen op het juiste niveau.

"Taalprofielen" is opgebouwd per vaardigheid, waarvoor de volgende zaken worden beschreven:

  • Het ERK-niveau. Hier wordt een beschrijving gegeven van het algemene beheersingsniveau.
  • De tekstkenmerken. Om teksten te kunnen 'toewijzen' aan een bepaald niveau, noemt het ERK een aantal kenmerkende criteria waaraan een tekst binnen dat niveau moet voldoen. Die criteria hebben bij lezen b.v. betrekking op onderwerp, woordgebruik en zinsbouw, tekstindeling en tekstlengte.
  • De te hanteren strategieën. Hierbij gaat het erom dat de taalleerder een aantal receptieve en productieve strategieën hanteert.
  • De globale descriptoren.
  • De specifieke descriptoren. Deze descriptoren beschrijven precies wat een taalleerder op een bepaald niveau moet kunnen (laten zien).
  • Voorbeelden van taalgebruiksituaties. Voor elk van de descriptoren zijn taalgebruiksituaties opgenomen. Daarbij gaat het om voorstelbare communicatieve situaties waarin de taalleerder terecht kan komen en waarin hij/zij het bij het niveau behorend gedrag moet vertonen. Deze voorbeelden zijn voorzien van afkortingen die een bepaald domein aangeven: DL-dagelijks leven; PU-publiek domein; OPL-opleiding; WE-werk. Daarnaast wordt NT2 vermeld daar, waar dat relevant is voor de situatie van Nederlands als 2e taal.
Partners
Accreditation of the Council of Europe
Disclaimer
Help
SLO
Malmberg
Intertaal
Thieme Meulenhoff
Noordhoff


'for a whole new on-line language learning culture'© Copyright 2004-2012